شب زفاف ، شب اولین برخورد نزدیک زن ومرد است در این شب آنها به خوبی با یکدیگر تماس پیدا می کنند و پرده بکارت پاره می شود این آمیزش با آمیزشهای دیگر چندان فرقی ندارد و درد زیادی که از آن زن احساس می کند به علت کشیده شدن و یا پاره گشتن پرده ی بکارت است چنانچه پرده نازک باشد زن درد چندانی احساس نمی کندو این آمیزش با نزدیکیهای بعدی چندان تفاوتی ندارد


پاره کردن پرده بکارت زیاد آسان نیست ولی برای کسانیکه از راه صحیح مبادرت به این عمل کنند اشکال چندانی هم ندارد پارگی ممکن است در چند نقطه اتفاق افتد و با ریزش خون همراه باشد منتهی این خون زیاد نیست و به زودی بند می آید.

دخترانی که قبل از ازدواج با شوهر آشنایی چندانی نداشته اند به علت کمرویی و حجب از آمیزش خجالت می کشند و از نزدیکی خودداری می کنند یا به طور کلی از نزدیکی وحشت دارند.

این حالت بیشتر برای کسانیست که از احساس درد وحشت دارند و برای این قبیل دختران عاقبت خوبی در پیش نیست خوبست موضوع را با کمال خونسردی با شوهر خود در میان گذارد.